Sponsors

De gemeente Nijmegen ondersteunt de Nacht van de Ommetjes uit het budget wijkactiviteiten.

Leuk is dat ook weer dit jaar burgemeester Bruls en wethouders meelopen met de diverse Ommetjes.

De RABObank Nijmegen ondersteunt onze activiteiten vanuit hun Clubkas Campange.

Sponsor worden?

De wijkteams en de stichting Nacht van de Ommetjes zijn zeer gebaat met ondersteuning.
Fijn dat locale bakkers, horeca etc. in de wijken helpen met versnapperingen en drankjes.

Om ook in de toekomst de Ommetjes te kunnen continueren worden wij steeds meer afhankelijk van financiële sponsors.
Omdat verschillende subsidies wegvallen, is de Nacht van de Ommetjes zeer gebaat bij (financiële) ondersteuning van het evenement.

De organisatie draait voornamelijk op vrijwilligers, maar toch zijn er kostenposten. Om in de toekomst de Nacht van de Ommetjes te kunnen continueren worden wij steeds meer afhankelijk van sponsoren. Dat kan zowel in nature als financieel.

2019 NvdO Rabo smal.jpg

Dit jaar kregen wij een prima financiële bijdrage uit de RABO Clubkas Campagne. Zo'n 95 deelnemers hadden op het Ommetje gestemd, waarvoor dank. 

Zou u ook een bijdrage willen leveren aan dit mooie evenement?

Wilt u meewerken, meld u dan aan
Mail ommetjes.nijmegen@gmail.com
naar Doro Krol of Nicky Schrikkema.

Wilt u bijdragen maak dan een bedrag over naar
IBAN NL29 RABO 0330 1388 39
tnv Stichting NachtvandeOmmetjes
onder vermelding: Sponsor Ommetjes