Ommetje Bottendaal

Organisatie
Bernadette van Hapert
Eva Timmermans

Met dank aan:
- Mijke Angel
- Leen Dresen
- Pauline Driessen
- Ivonne den Hartog
- Jackie Kersten
- Alie Lanooij
- Wim de Matris
- Emiel Otten
- Guus & Rob Pechler
- Cora Roozendaal
- Paul Spekhorst
- El Yasmine

Sponsers:
- Özer can Bazar
- Bewonersorganisatie BOB
- Marga van den Heuvel
- Kappers Kami-Kami
- Hotel Mercure
- Paraplu Fabriek

Bloeiend Bottendaal

De ontvangst 19:30
Zoals elk jaar werden we op deze prachtige avond weer hartelijk ontvangen door Ivonne den Hartog met  een woordje,koffie, thee en wat lekkers in de bar van Hotel Mercure. Het bleef maar vollopen met deelnemers en om 8 uur waren er 90 mensen binnen om naar de  presentatie van  Wim de Natris, voorzitter van de Bewoners Organisatie Bottendaal (BOB) te kijken over het groen in onze wijk. Bottendaal bleek op zijn groenst toen het er nog niet was...

De wandeling  startte om 20:15

We kwamen in een lange optocht bij de sfeervol verlichte speelplaats van basisschool de Driemaster aan. Daar vertelden leerkracht Cora van Roozendaal,  ouders  Hanne Hoogendam en Ronald van Lohuizen en basisschoolleerling Onna Angel over het belang van het groen op de speelplaats voor de kinderen. Ze worden er rustiger van en kunnen zich even terugtrekken in de pauze. Mijke Angel zong letterlijk de sterren van de hemel.

 • Jackie Kersten, al jarenlang de groene motor achter de Natuurtuin vertelde met veel enthousiasme  over de ontstaansgeschiedenis van deze mooie tuin met inheemse bloemen en planten, die met veel inzet  tot stand gekomen is en nu door buurtbewoners onderhouden wordt.
 • Leen Dresen liet ons in de spoorkuil  met trots het kleinste natuurreservaat van Nederland zien, met de  beschermde wilde Averuit, die daar  groeit op de zandgrond van de afgegraven stuwwal. Zij vertelde gepassioneerd over de spoorkuilwerkgroep, die al jaren met veel doorzettingsvermogen probeert het groen in dit gebied voor onze wijk te behouden. Het moet onderdeel uitgaan maken van een groene aaneengesloten  verbinding tussen  de 'Snelbinder'  en het bosgebied van Heumensoord. Ze wees op het architectonisch belang van het Seinhuis van van der Gaast en het  bovenliggende pand aan de Ingenieur Wevestraat.
 • Daarna  werd de tocht voorgezet naar de Wijkmoestuin Bottendaal.  Daar praatte Alie Lanooij ons bij over het  intensieve gebruik van de tuinen door buurtbewoners en had voor iedereen een (afbreekbaar !) zakje met goudsbloemzaad klaarliggen.  We mochten niet weg voordat we de reuze boerenkool bekeken hadden.
 • Oudwijkbewoonster Pauline Driessen liet ons het resultaat zien van het bewonersinitiatief om de Jan de Wittstraat het vergroenen. Over de afkoppling van het regenwater als eerste straat van Nederland. Hun plannen om vergroening steeds met kunst samen te laten gaan.
  De streetart GFT-bakken. Over de lange adem, die ze gehad hebben om hun plannen voor elkaar te krijgen. 
  De wandeling werd begeleid door de verkeersregelaars Emiel Otten en Paul Spekhorst.
  Het licht werd verzorgd door Guus Pechler en Rob Pechler droeg de mobiele versterker en maakte de foto's.
   
  De nazit 22:30
  In de Paraplufabriek aan de van Oldebarneveltstraat werd de wandeling  afgesloten. Daar verraste El Yasmine ons met  zelfgemaakte hapjes en liet de haar buikdanskunsten zien.2018 Bottendaal-6.jpg
  De mooie binnenplaats van de paraplufabriek bleek de perfecte entourage voor trekking van de loterij, die Eva Timmermans presenteerde om geld bij elkaar te krijgen voor de Stichting Nacht van de Ommetjes, zodat we ook de komende jaren aan iedereen de verborgen schatten van de wijken van Nijmegen kunnen blijven laten zien.
   
  Met dank aan:
  Alle bovengenoemde medewerkers en de sponsers van de loterij:
  Bewonersorganisatie BOB, Kappers Kami-Kami, Marga van den Heuvel en de Özer Can Bazar.
   
  Tot de Ommetjes 2019...